SİTE TERCÜME
GÜNCEL HABERLER
aaaaaaaaaaaaaaaa

 
HAVVA DURUMU
SAAT

708 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ GEREĞİ YAPI DENETİM KURULUŞUNUN RUHSAT BAŞVURUSU SIRASINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
1- Noter tasdikli yapı denetim izin belgesi
2- Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri
3- Yapıya ilişkin bakanlıkça onaylı bilgi formunun aslı / denetçi mimar / mühendis ve yardımcı kontrol elemanı ile yapı denetim kuruluşu imzalı form
4- Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetimi hizmet sözleşmesi
5- Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi, yapı denetçisi inşaat müh. İle yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi (muhtarlıktan alınacak)
6- Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında yapılan yapım sözleşmesi (noterden onaylı)
7- Yapı müteahhit ile şantiye şefi arasında yapılan yapım sözleşmesi (varsa)
8- Yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası'ndan alınan müteahhitlik faaliyet belgesi, noterden onaylı taahhütname, vergi kaydı (müteahhit için büyükşehir kaydı)
9- Bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti
10- Yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yattığına dair banka makbuzu
11- Damga vergisi (0,0075)
KARAHALİL TARİHÇE

                              Buraya Tıklayınıız>>
          
İSTEK VE ŞİKAYET FORMU

Yer sağlayıcı #