SİTE TERCÜME
GÜNCEL HABERLER
aaaaaaaaaaaaaaaa

 
HAVVA DURUMU
SAAT

1. Dilekçe 
2. Yapı ruhsatı (aslı)
3. Mimari proje
4. Vekaletname
5. Harç
KARAHALİL TARİHÇE

                              Buraya Tıklayınıız>>
          
İSTEK VE ŞİKAYET FORMU

Yer sağlayıcı #